THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Chšanovskis (Chrzanowski) Boleslovas - Juozapui Montvilai.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-30T11:01:48Z
dc.date.available 2017-01-30T11:01:48Z
dc.date.issued 1909-05-13 -
dc.identifier.other F7-1810
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8026
dc.description.abstract 1 laiškas apie savo visuomeninę veiklą dvišalio kredito draugijoje, iš Varšuvos prekybos banko pasiimtus dokumentus dėl darbo suradimo Peterburge. Yra jį rekomenduojančių asmenų sąrašas. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-30T11:01:48Z No. of bitstreams: 1 74969.pdf: 1681140 bytes, checksum: cd0bde6a54e45ebde7d53adceb2d2ab6 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-30T11:01:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74969.pdf: 1681140 bytes, checksum: cd0bde6a54e45ebde7d53adceb2d2ab6 (MD5) Previous issue date: 1909-05-13 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Chšanovskis (Chrzanowski) Boleslovas - Juozapui Montvilai. Peterburgas, 1909 05 13. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074969 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Chšanovskis (Chrzanowski) Boleslovas - Juozapui Montvilai. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74969.pdf
Size: 1.603Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account