THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Pacas Mykolas, Kauno seniūnas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-03T11:24:51Z
dc.date.available 2017-02-03T11:24:51Z
dc.date.issued 1791-11-21 -
dc.identifier.other F7-2150
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8155
dc.description.abstract 1 laiškas - prašo, kad Alešiškių palivarko savininkė įsakytų savo žmonėms saugoti Alešiškių mišką, o jis savo ruožtu įpareigos Kauno paseniūnį prižiūrėti Jiezno girią, nes sužinojo, kad gyventojai šiuose miškuose tašo sau sijas. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-03T11:24:51Z No. of bitstreams: 1 75367.pdf: 1841115 bytes, checksum: 20005c89a68fabd836b34c80bd374f83 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-03T11:24:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75367.pdf: 1841115 bytes, checksum: 20005c89a68fabd836b34c80bd374f83 (MD5) Previous issue date: 1791-11-21 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Pacas Mykolas, Kauno seniūnas - neišaiškintam adresatui. Jieznas, 1791.11.21. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075367 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Pacas Mykolas, Kauno seniūnas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75367.pdf
Size: 1.755Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account