THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Pacas Kristupas, LDK kancleris- neišaiškintam adresatui, kamaldulių vienuolyno viršininkui Vincentui.

Show simple item record

local.coverage.temporal 1675-1681 -
dc.creator Pacas, Kristupas Zigmantas -
dc.date.accessioned 2017-02-06T14:13:50Z
dc.date.available 2017-02-06T14:13:50Z
dc.identifier.other F7-2147
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8172
dc.description.abstract 10 laiškų apie Pažaislio bažnyčios statybą: iš Karaliaučiaus gautą marmurą, atvežamus akmenis, perkamą skardą, medžius iš Alytaus ir atsiskaitymą už juos per Trakų tijūną, šio tijūno pretenzijas dėl Dusmenų; apie bažnyčios stogo dengimo darbus, kalkių gavimą, architektui duotus darbo terminus, dėl pinigų pervedimo ir jų sąskaitų su Sipovičiumi ir Gelgudu; rašo, kad norėtų pirkti sklypą ir jį prijungti prie bažnyčios, tačiau šiuo metu neturi pinigų; apie dailininkų samdymą, darbą prie altorių, sunkų žiemos metą; pajamas iš žemės valdų ir išlaidas statybai; apie Šeduvos vaito Žimbos duotus 200 zlotų velioniui vikarui ir šios skolos atgavimą; apie mėlyno fajanso atsiuntimą dailininkui M. Paloniui; prašo pranešti jam apie statybos eigą; įspėja, kad neeikvotų bibliotekai skirtų pinigų; mini koplyčios įrengimą (karsto įmūrijimą) Kauno seniūnienei ir sau pačiam. Minimi: Lenkevičius, Michalovskis, Voinovskis. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-06T14:13:50Z No. of bitstreams: 1 75345.pdf: 130797420 bytes, checksum: ae94f25ef1f76fdd75f7bf6ce45a29b6 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-06T14:13:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75345.pdf: 130797420 bytes, checksum: ae94f25ef1f76fdd75f7bf6ce45a29b6 (MD5) en
dc.language pl -
dc.language la -
dc.relation.isformatof Pacas, Kristupas Zigmantas, 1621-1684. [Laiškai] / Pacas Kristupas, LDK kancleris- neišaiškintam adresatui, kamaldulių vienuolyno viršininkui Vincentui. Varšuva, Belvederis, 1675-1681. 30 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075345 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia (Pažaislis) - Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Pacas Kristupas, LDK kancleris- neišaiškintam adresatui, kamaldulių vienuolyno viršininkui Vincentui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

75345.pdf
Size: 124.7Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account