THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Malickis (Malicki) M. - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-08T11:41:49Z
dc.date.available 2017-02-08T11:41:49Z
dc.date.issued 1786-09-20 -
dc.identifier.other F7-2122
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8197
dc.description.abstract 1 laiškas apie Rubikių palivarko ūkį, pastatus, pajamas; mini žemės nuomos sutartį tarp Žibarkos ir Žabovičiaus, teismo bylos dokumentus, kurių dalį grąžino, būdamas Kurkliuose. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-08T11:41:49Z No. of bitstreams: 1 75324.pdf: 7011454 bytes, checksum: 17bc7dee748250ca17ffa5969afa2e51 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-08T11:41:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75324.pdf: 7011454 bytes, checksum: 17bc7dee748250ca17ffa5969afa2e51 (MD5) Previous issue date: 1786-09-20 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Malickis (Malicki) M. - neišaiškintam adresatui. Paąžuoliai, 1786.09.20. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075324 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Malickis (Malicki) M. - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75324.pdf
Size: 6.686Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account