THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Fedoravičius (Fiedorowicz) Jonas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-17T07:00:36Z
dc.date.available 2017-02-17T07:00:36Z
dc.date.issued 1746-11-29 -
dc.identifier.other F7-2082
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8249
dc.description.abstract 1 laiškas - praneša apie išsiųstas pastotes ir atsiprašo, kad pats negali atvykti į Vilnių. Antroje lapo pusėje - neišaiškinto asmens laiško juodraštis apie ūkio reikalus po tėvo mirties, Ostrovieco žemės valdų numatomą pardavimą ar išnuomavimą. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-17T07:00:36Z No. of bitstreams: 1 75281.pdf: 4799099 bytes, checksum: 7d17d3f26ef33979d9e436cc2a772cb8 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-17T07:00:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75281.pdf: 4799099 bytes, checksum: 7d17d3f26ef33979d9e436cc2a772cb8 (MD5) Previous issue date: 1746-11-29 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Fedoravičius (Fiedorowicz) Jonas - neišaiškintam adresatui. 1746.11.29. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075281 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Fedoravičius (Fiedorowicz) Jonas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75281.pdf
Size: 4.576Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account