THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Chreptavičius (Chreptowicz) Jokimas Liūtauras, LDK valst. veikėjas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.creator Chreptavičius, Jokimas Liutauras -
dc.date.accessioned 2017-02-20T11:46:19Z
dc.date.available 2017-02-20T11:46:19Z
dc.date.issued 1804-09-30 -
dc.identifier.other F7-2063
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8273
dc.description.abstract 1 laiškas - praneša, kad negalės atvažiuoti į Ruklą, nes Gardine mirė jo motina; prašo, kad ten nuvykęs duotų nurodymus Ruklos ekonomui dėl baudžiavinių prievolių ir ūkio tvarkymo; mini teisminius reikalus su Kosakovskiais dėl žemės valdų. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-20T11:46:19Z No. of bitstreams: 1 75259.pdf: 11912998 bytes, checksum: 9d4e5074a822fa1c94d1f1e8befc503b (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-20T11:46:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75259.pdf: 11912998 bytes, checksum: 9d4e5074a822fa1c94d1f1e8befc503b (MD5) Previous issue date: 1804-09-30 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Chreptavičius, Jokimas Liutauras, 1729-1812. [Laiškas] / Chreptavičius (Chreptowicz) Jokimas Liūtauras, LDK valst. veikėjas - neišaiškintam adresatui. Vilnius, 1804.09.30. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075259 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Chreptavičius, Jokimas Liutauras, 1729–1812
dc.subject Gardinas (Baltarusija)
dc.title [Laiškas] / Chreptavičius (Chreptowicz) Jokimas Liūtauras, LDK valst. veikėjas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75259.pdf
Size: 11.36Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account