THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Snarskis (Snarski) V., kunigas - Feliksui Zavadskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-03-01T07:01:31Z
dc.date.available 2017-03-01T07:01:31Z
dc.date.issued 1857 -
dc.date.issued 1858 -
dc.date.issued 1859 -
dc.date.issued 1860 -
dc.date.issued 1861 -
dc.identifier.other F7-1992
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8360
dc.description.abstract 9 laiškai apie knygų pardavimą, pinigines sąskaitas; skundžiasi, kad šiuo metu Saratove gyvena mažai lenkų ir knygų niekas neperka, prašo atsiųsti religinių veikalų, periodinius leidinius, elementorius; rašo apie bendrus Saratovo pažįstamus, jų gyvenimą, vestuves, laidotuves, įkurtuves, praneša, kad Juozapas Berkmanas laukia, kada jam bus išsiųstas pasas ir bilietas, kad jis pradėjo dirbti vargonininku; mini 1861 m. manifesto paskelbimą, Saratovo vyskupo gyvenimo detales. Minimi: provizorius Danielius Barkovskis, gydytojas Mikalojus Mickevičius. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-03-01T07:01:31Z No. of bitstreams: 1 75170.pdf: 46587288 bytes, checksum: 101872c1a92e1ac0b7601d9878e8ba77 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-03-01T07:01:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75170.pdf: 46587288 bytes, checksum: 101872c1a92e1ac0b7601d9878e8ba77 (MD5) Previous issue date: 1857 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Snarskis (Snarski) V., kunigas - Feliksui Zavadskiui. Saratovas, 1857-1861. 16 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075170 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Snarskis (Snarski) V., kunigas - Feliksui Zavadskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

75170.pdf
Size: 44.42Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account