THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Roškovskis (Roszkowski) J., antikvaras - Albertui Liudvikui Zoštautui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-03-01T11:26:03Z
dc.date.available 2017-03-01T11:26:03Z
dc.date.issued 1903-11-23 -
dc.identifier.other F7-1978
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8375
dc.description.abstract 1 laiškas - rašo, kad užsakytieji katalogai iki šiol nebuvo išspausdinti, kad nori juos pradėti spausdinti, o taip pat nuo ateinančių metų ketina imtis leisti antikvarinį periodinį leidinį; praneša, kad reiklaujamų knygų šiuo metu savo antikvariate neturi. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-03-01T11:26:03Z No. of bitstreams: 1 75151.pdf: 2105440 bytes, checksum: e2c4511c4959c6b90645bcc8e7b802e9 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-03-01T11:26:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75151.pdf: 2105440 bytes, checksum: e2c4511c4959c6b90645bcc8e7b802e9 (MD5) Previous issue date: 1903-11-23 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Roškovskis (Roszkowski) J., antikvaras - Albertui Liudvikui Zoštautui. Lvovas, 1903.11.23. 1+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075151 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Roškovskis (Roszkowski) J., antikvaras - Albertui Liudvikui Zoštautui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75151.pdf
Size: 2.007Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account