THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Žordanija Nojė, pasiuntinys į I dūmą - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-03-13T11:54:18Z
dc.date.available 2017-03-13T11:54:18Z
dc.date.issued 1911-07-24 -
dc.identifier.other F7-1513
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8468
dc.description.abstract 1 laiškas apie paramos suteikimą laiško įteikėjai II valstybės dūmos deputato Gerasimo Macharadzės, nuteisto katorgai ir neseniai išgabento į psichiatrinę ligoninę Vilniuje, žmonai. Praneša, kad jis pats yra patrauktas į teismą dėl gruzinų kalba išleistos brošiūros. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-03-13T11:54:18Z No. of bitstreams: 1 74619.pdf: 2585109 bytes, checksum: ec4e7621048fc52711a20a3edcecc6b6 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-03-13T11:54:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74619.pdf: 2585109 bytes, checksum: ec4e7621048fc52711a20a3edcecc6b6 (MD5) Previous issue date: 1911-07-24 en
dc.language ru -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Žordanija Nojė, pasiuntinys į I dūmą - Tadui Vrublevskiui. Boržomas, 1911 07 24. 3+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074619 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Žordanija Nojė, pasiuntinys į I dūmą - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74619.pdf
Size: 2.465Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account