THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Radziševskis (Radziszewski) Henrikas, politinės ekonomijos profesorius, ekonomistas - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

local.coverage.temporal 1903-1909 -
dc.creator Radziszewski, Henryk -
dc.date.accessioned 2017-03-15T08:05:52Z
dc.date.available 2017-03-15T08:05:52Z
dc.identifier.other F7-1312
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8517
dc.description.abstract 22 laiškai apie dalyvavimą sąjungos "Związek pracy narodowej" suvažiavime Maskvoje ir suvažiavimo rezoliucijos ištrauką; dėl T. Vrublevskio atvykimo į Varšuvą skaityti referatą; apie dalyvavimą žemės ūkio ratelio posėdžiuose, politiniuose susirinkimuose, mini ten skaitytus Juzefo Koscielskio, Vitoldo Levickio, Pavelo Sosnovskio pranešimus; dėl Juzefo Sadovskio prašymo parašyti straipsnį į "Kurjer Litewski", nuotraukų ir eilėraščio "O orle białym" atsiuntimo. Minimi: A. ir V. Tiškevičiai, M. Tiškevičiūtė, S. Tiškevičienė, T. Čackis. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-03-15T08:05:52Z No. of bitstreams: 1 74378.pdf: 63013969 bytes, checksum: b2f4ad304c4e7dbc86ecf1d203c3b510 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-03-15T08:05:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74378.pdf: 63013969 bytes, checksum: b2f4ad304c4e7dbc86ecf1d203c3b510 (MD5) en
dc.language pl -
dc.language ru -
dc.relation.isformatof Radziszewski, Henryk, 1873-1923. [Laiškai] / Radziševskis (Radziszewski) Henrikas, politinės ekonomijos profesorius, ekonomistas - Tadui Vrublevskiui. Maskva, Varšuva, 1903-1909. 26+[16] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074378 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Radziševskis (Radziszewski) Henrikas, politinės ekonomijos profesorius, ekonomistas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

74378.pdf
Size: 60.09Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account