Show simple item record

dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Valantiejienė, Zofija, red.
dc.creator Jankauskienė, Raimonda Daiva -
dc.creator Kimtienė, Danutė Ona -
dc.date.accessioned 2017-04-07T06:30:30Z
dc.date.available 2017-04-07T06:30:30Z
dc.date.issued 1995 -
dc.identifier.other 9986498082
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8750
dc.description.abstract Lietuvos chemijos mokslo puoselėtojos, profesorės, Lietuvos nusipelniusios mokslo veikėjos Onos Galdikienės bibliografinė rodyklė apima jos mokslinės ir visuomeninės veiklos laikotarpį iki 1994 metų imtinai. Rodyklės pradžioje pateikiamos pagrindinės jos gyvenimo ir veiklos datos. Rodyklė sudaryta iš 4 skyrių. Skyriuose literatūra išdėstyta chronologine tvarka, o metų ribose - abėcėline: lotynų ir kirilica. Pradžioje pateikiami knygų, o po to straipsnių aprašai. Leidinio pabaigoje pateikiama pavardžių rodyklė ir santrumpos.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-04-07T06:30:30Z No. of bitstreams: 1 31032.pdf: 9454036 bytes, checksum: b18f1efc3ea54d98a376598ed9c17bff (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-04-07T06:30:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 31032.pdf: 9454036 bytes, checksum: b18f1efc3ea54d98a376598ed9c17bff (MD5) Previous issue date: 1995 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Ona Galdikienė : literatūros rodyklė -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 34, [1] p.


Files in this item

31032.pdf
Size: 9.016Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account