Show simple item record

dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.creator Kašauskienė, Bronislava -
dc.creator Šiškienė, Aldona -
dc.date.accessioned 2017-06-01T08:40:32Z
dc.date.available 2017-06-01T08:40:32Z
dc.date.issued 1986 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9148
dc.description.abstract Istoriko, publicisto, istorijos mokslų daktaro, profesoriaus, Lietuvos TSR Mokslų akademijos akademiko Juozo Jurginio bibliografinė rodyklė, su nežymia atranka, apima visą jo publicistinės, mokslinės ir visuomeninės veiklos laikotarpį nuo 1926 iki 1983 metų. Rodyklės pradžioje pateiktas daktaro V. Merkio įžanginis straipsnis „Istorikas Juozas Jurginis'', toliau seka B. Kašauskienės sudarytas sąrašas - J. Jurginio literatūrinės ir mokslinės veiklos pagrindinės datos. Knygą sudaro 5 pagrindiniai skyriai. Skyriuose literatūra išdėstyta chronologine seka, metų ribose - abėcėline. Pradžioje pateikiamos knygos, po jų straipsniai. Pabaigoje nurodomi visi J. Jurginio slapyvardžiai ir slapyraidžiai.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-06-01T08:40:32Z No. of bitstreams: 1 185690.pdf: 94174321 bytes, checksum: 64515651f6b392d981b2155ea9dbfc83 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-01T08:40:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 185690.pdf: 94174321 bytes, checksum: 64515651f6b392d981b2155ea9dbfc83 (MD5) Previous issue date: 1986 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos centrinė biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Juozas Jurginis : literatūros rodyklė -
dc.title.alternative Юозас Юргинис -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 302 p.


Files in this item

185690.pdf
Size: 89.81Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account