Show simple item record

dc.creator Baliński, Michał -
dc.date.accessioned 2017-06-06T06:01:59Z
dc.date.available 2017-06-06T06:01:59Z
dc.date.issued 1843 -
dc.identifier.other L-19/1574
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9168
dc.description T. 1-2, cz. 1-2. Pamiętniki o królowej Barbarze żonie Zygmunta Augusta -- T. 3. Andrzej Wolan, jego życie uczone i publiczne ; Jan Potocki, wędrownik literat i dziejopis -- T. 4. Fundacya zakonu i kościoła XX. Kapucynów w Warszawie ; Wspomnienie jednego dnia wędrówki po kraju ; Privjlej albo Fundus miasta Janowcza ; Krewo - starodawny zamek w Litwie. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-06-06T06:01:59Z No. of bitstreams: 4 97138t1.pdf: 116430904 bytes, checksum: 793be6270108ce2d6bc1df6cde107838 (MD5) 97138t2.pdf: 115836316 bytes, checksum: f8fd9d8270bfda1fba189c7d0c35f4d7 (MD5) 97138t3.pdf: 80060830 bytes, checksum: 870b321d3ec5f341f557167e368e401a (MD5) 97138t4.pdf: 68971748 bytes, checksum: 52cf3be4912c20bd9c3a914e55f9b890 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-06T06:01:59Z (GMT). No. of bitstreams: 4 97138t1.pdf: 116430904 bytes, checksum: 793be6270108ce2d6bc1df6cde107838 (MD5) 97138t2.pdf: 115836316 bytes, checksum: f8fd9d8270bfda1fba189c7d0c35f4d7 (MD5) 97138t3.pdf: 80060830 bytes, checksum: 870b321d3ec5f341f557167e368e401a (MD5) 97138t4.pdf: 68971748 bytes, checksum: 52cf3be4912c20bd9c3a914e55f9b890 (MD5) Previous issue date: 1843 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Baliński, Michał, 1794-1864. Pisma historyczne Michała Balińskiego. Warszawa : nakładem G. Sennewalda, 1843. 4 t. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000097138 -
dc.subject Senosios knygos -
dc.title Pisma historyczne Michała Balińskiego. -
dc.type Knyga -


Files in this item

T-1
97138t1.pdf
Size: 111.0Mb
T-2
97138t2.pdf
Size: 110.4Mb
T-3
97138t3.pdf
Size: 76.35Mb
T-4
97138t4.pdf
Size: 65.77Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account