Show simple item record

dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Mikalauskas, Algirdas, red.
local.contributor.advisor Grigelis, Algimantas, red.
dc.creator Sitnikaitė, Antanina -
dc.date.accessioned 2017-06-22T09:50:08Z
dc.date.available 2017-06-22T09:50:08Z
dc.date.issued 1970 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9342
dc.description.abstract „Lietuvos geologijos bibliografija'' apima mokslinę spaudą Lietuvos geologijos klausimais nuo XVIII a. pabaigos iki 1965 m. imtinai. Bibliografijoje aprašyti ne tik mokslo darbai, bet ir kai kurios populiarios bei kronikinio pobūdžio publikacijos, iliustruojančios geologijos minties raidą Lietuvoje. Bibliografijos medžiaga suskirstyta į 11 skyrių pagal respublikos gelmių sąrangai svarbias geologijos šakas. Vienuoliktąjį skyrių „Varia'' sudaro daugiausiai laikraščių straipsniai įvairiais geologijos klausimais. Jie, kaip turintys mažesnę mokslinę vertę, rodyklėje neatsispindi. Skyriai sujungti nuorodomis: jeigu darbas liečia kelias geologijos mokslo šakas, tai pagrindinis aprašas daromas tame skyriuje, su kurio tema jis glaudžiai susijęs, o kituose skyriuose nurodomas pagrindinio aprašo eilės numeris. Skyrių viduje medžiaga išdėstyta autorių abėcėlės seka: pradžioje - lotynų, o toliau rusų abėcėle. Knygų ir straipsnių antraštės išverstos į rusų kalbą. Po pagrindinio aprašo nurodytos įdomesnės recenzijos. Leidinio pabaigoje pridėtos pavardžių, dalykinė ir šaltinių trumpinimo rodyklės.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (lina.vepstaite@mab.lt) on 2017-06-22T09:50:08Z No. of bitstreams: 1 159622.pdf: 63658841 bytes, checksum: f72f9f3b3746754b5a731c2f22dcf210 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-22T09:50:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 159622.pdf: 63658841 bytes, checksum: f72f9f3b3746754b5a731c2f22dcf210 (MD5) Previous issue date: 1970 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos TSR mokslų akademijos centrinė biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Lietuvos geologijos bibliografija, 1800-1965 -
dc.title.alternative Библиография геологии Литвы, 1800-1965 -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 275 p.


Files in this item

159622.pdf
Size: 60.70Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account