THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos rankraštinių darbų ir disertacijų bibliografija, 1946-1956

Show simple item record

dc.contributor Abramavičius, Vladas, sudaryt. -
dc.contributor Čepienė, Konstancija, sudaryt. -
dc.contributor Brasiškis, Stasys, red.
dc.contributor Basiulis, Jonas, red.
dc.contributor Galvydis, Juozas, red.
dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.date.accessioned 2017-06-29T07:05:12Z
dc.date.available 2017-06-29T07:05:12Z
dc.date.issued 1958 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9385
dc.description.abstract Šioje bibliografijoje aprašyti nespausdinti darbai, kuriuos Centrinė biblioteka (dabar Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) gavo saugoti 1946 - 1956 m. laikotarpiu. Šiame leidinyje atrinkti ne visi darbai, bet tik tie, kuriuos atrinko patys institutai. Aprašai lietuvių kalbą yra išverti į rusų kalbą. Kiekvieno aprašo gale yra pridėta rankraščio saugojimo signatūra (šifras). Bibliografija yra suskirstyta sistemine tvarka - mokslo šakomis. Atskirų skyrių ir grupių ribose darbai suskirstyti kalbomis - lietuviškos ir rusiškos abėcėlių seka. Pabaigoje yra pridėtos 4 rodyklės. Iš viso bibliografijoje aprašyti 633 darbai.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (lina.vepstaite@mab.lt) on 2017-06-29T07:05:12Z No. of bitstreams: 1 209256.pdf: 43600107 bytes, checksum: 1f683fa77da9c8a0259b379e55087cfd (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-29T07:05:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 209256.pdf: 43600107 bytes, checksum: 1f683fa77da9c8a0259b379e55087cfd (MD5) Previous issue date: 1958 en
dc.language lt -
dc.language ru -
dc.publisher Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Lietuvos TSR Mokslų Akademijos rankraštinių darbų ir disertacijų bibliografija, 1946-1956
dc.title.alternative Библиография рукописных трудов и диссертаций Академии наук Литовской ССР, 1946-1956
dc.type Knyga -
dc.format.extent 158 p.


Files in this item

209256.pdf
Size: 41.58Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account