THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Revoliucinis judėjimas Lietuvoje ir Baltarusijoje 1905-1907 metais : Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinės bibliotekos rankraščių aprašas

Show simple item record

dc.contributor Leškovič, N., sudaryt. -
dc.contributor Brašiškis, Stasys, red.
dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.contributor Abramavičius, Vladas, red.
dc.contributor Basiulis, Jonas, red.
dc.contributor Galvydis, Juozas, red.
dc.date.accessioned 2017-06-30T07:48:57Z
dc.date.available 2017-06-30T07:48:57Z
dc.date.issued 1958 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9410
dc.description.abstract Šioje knygoje yra aprašyti Lietuvoje ir Baltarusijoje 1905-1907 metais vykę revoliuciniai judėjimai, remiantis Lietuvos TSR mokslų akademijos (dabar Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių) bibliotekoje saugomais dokumentais. Darbas suskirstytas į tris skyrius: pratarmė, aprašas ir trys rodyklės. Aprašo skyriuje vienetai suskirstyti į penkias dalis, rankraščiai suskirstyti istorinių įvykių chronologine tvarka. Pabaigoje pateikiamos trys rodyklės: vardų, vietovardžių ir dalykinė - tematinė.
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (lina.vepstaite@mab.lt) on 2017-06-30T07:48:57Z No. of bitstreams: 1 189238.pdf: 24197130 bytes, checksum: 4206c5a7ac0f2590490f31217c5ca8b0 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-06-30T07:48:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 189238.pdf: 24197130 bytes, checksum: 4206c5a7ac0f2590490f31217c5ca8b0 (MD5) Previous issue date: 1958 en
dc.language lt -
dc.language ru -
dc.publisher Lietuvos TSR mokslų akademija. Centrinė biblioteka
dc.subject Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka - Leidiniai -
dc.title Revoliucinis judėjimas Lietuvoje ir Baltarusijoje 1905-1907 metais : Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinės bibliotekos rankraščių aprašas -
dc.title.alternative Революционное движение в Литве и Беларуссии 1905-1907 гг. -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 120 p.


Files in this item

189238.pdf
Size: 23.07Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account