THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Neturtingo bajoro Jono Butkevičiaus skundas prieš Žemaitijos kun. bajorus Pranciškų Mikolajevičių ir Zofijos iš Šostovickių Jesmanus dėl skriaudų; liečia Balčių dvarą].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-11T11:11:13Z
dc.date.available 2017-07-11T11:11:13Z
dc.date.issued 1694 -
dc.identifier.other F43-5623
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9586
dc.description.abstract Išrašas iš Žemaitijos kun. pilies teismo knygų. -
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-07-11T11:11:13Z No. of bitstreams: 1 51739.pdf: 1444546 bytes, checksum: 7724d7334320af8f7f989b4c4e50d302 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-07-11T11:11:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51739.pdf: 1444546 bytes, checksum: 7724d7334320af8f7f989b4c4e50d302 (MD5) Previous issue date: 1694 en
dc.language pl -
dc.language sla -
dc.relation.isformatof [Neturtingo bajoro Jono Butkevičiaus skundas prieš Žemaitijos kun. bajorus Pranciškų Mikolajevičių ir Zofijos iš Šostovickių Jesmanus dėl skriaudų; liečia Balčių dvarą]. 1694. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051739 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.title [Neturtingo bajoro Jono Butkevičiaus skundas prieš Žemaitijos kun. bajorus Pranciškų Mikolajevičių ir Zofijos iš Šostovickių Jesmanus dėl skriaudų; liečia Balčių dvarą]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51739.pdf
Size: 1.377Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account