Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-12T12:24:35Z
dc.date.available 2017-07-12T12:24:35Z
dc.date.issued 1799 -
dc.identifier.other F43-5318
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9683
dc.description.abstract Stojatiškių palivarko, priklausančio Adutiškio dvarui, inventorius. Aprašyti pastatai, bravoras, ūkio padargai, žemė, javai, baudžiauninkai, jų turtas ir prievolės, dvaro inventoriaus ir pajamų suvestinės, nuostatai baudžiauninkams. -
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-07-12T12:24:35Z No. of bitstreams: 1 51358.pdf: 37385817 bytes, checksum: 3df2ed7f39e269a083a663a4ad366784 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-07-12T12:24:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51358.pdf: 37385817 bytes, checksum: 3df2ed7f39e269a083a663a4ad366784 (MD5) Previous issue date: 1799 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Inwentarz Folwarku Stojaciszek. 1799. 25 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051358 -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title Inwentarz Folwarku Stojaciszek. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

51358.pdf
Size: 35.65Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account