THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Brastos ir Kobrino ekonomijų byla su kaimyninėmis totorių žemėmis dėl ribų]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-11-20T08:20:06Z
dc.date.available 2017-11-20T08:20:06Z
dc.date.issued 1779 lt
dc.identifier.other F43-6202 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/11704
dc.description Šaukimas į teismą šių ekonomijų administratoriaus Martyno Klimanskio byloje su kaimyninėmis totorių žemėmis dėl ribų: Mahmeto Murzos Korickio, Samuelio Jozefovičiaus - Malaševičių, Gazejaus, Abrahamo Murzų Korickių, Samuelio Majevičiaus - Lebedziuvo, Jokūbo, Abrahamo Azulevičių - Studziankos, Mustafos Montušo, Bohdano Ulano - Ortelio, Jono Montušo - Osovos, Juozapo Bieliako - Košolų, Samuelio Cymbajevičiaus - Poloskų valdomis. lt
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-11-20T08:20:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52344.pdf: 3269221 bytes, checksum: 93e51b8950503b9b0f8f70920c68f025 (MD5) Previous issue date: 1779 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Brasta (Brestas). lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=52344 lt
dc.subject Totoriai (LDK, Lietuva) lt
dc.subject Brestas (Baltarusija) lt
dc.subject Kobrinas (Baltarusija) lt
dc.subject Malaševičiai (Palenkės Bialos apskritis, Lenkija) lt
dc.subject Lebedziuvas (Palenkės Bialos apskritis, Lenkija) lt
dc.subject Studzianka (Palenkės Bialos apskritis, Lenkija) lt
dc.subject Ortelis (Palenkės Bialos apskritis, Lenkija) lt
dc.subject Osova (Palenkės Bialos apskritis, Lenkija) lt
dc.subject Košolai (Palenkės Bialos apskritis, Lenkija) lt
dc.subject Poloskos (Palenkės Bialos apskritis, Lenkija) lt
dc.title [Brastos ir Kobrino ekonomijų byla su kaimyninėmis totorių žemėmis dėl ribų] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 2 lap. ; 34x21. lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

52344.pdf
Size: 3.117Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account