LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Pasakojimas apie istorinius faktus ir surastus dokumentus rengiant parodą "Lietuvių draugijai nukentėjusiems dėl karo šelpti - 100"

Žiūrėti: