LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Kalba, pasakyta LMA Vrublevskių bibliotekoje parodos „Meilės Tėvynei vestas: Mikalojus Radvila Juodasis (1515–1565)“ atidarymo metu

Žiūrėti: