LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

August III ... krol polski, wielki xiążę litewski... Oznaymuiemy ... tym ... przywileiem naszym... iż pokladane były przed nami listy przywileie...

77426.pdf
Dydis: 27.58Mb

Dokumentas kolekcijoje: