LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Kazanie na uroczystosc poswięcenia koscioła w Woytkuszkach dobrach ... Michała i Barbary z Zyberków Kossakowskich wojewodow Witebskich ... / przez x. Jana Nepomucena Kossakowskiego prałata i administratora Dyecezyi Wileńskiey

392471.pdf
Dydis: 41.82Mb

Dokumentas kolekcijoje: