THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Atnaujintas bey aštrintas palepimmas, kurriame uždraudžiama yr, kad niekas ney jaunus aužolus nupjauti ney iš tų padaritus botkočius dėl tamme statitos koronės wartoti taipojau kad neywiens tus ant parduoškės laikyti tur

Show simple item record

dc.creator Friedrich II (1712-1786), Prūsijos karalius -
dc.date.accessioned 2015-11-11T08:30:37Z
dc.date.available 2015-11-11T08:30:37Z
dc.date.issued 1770
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/3086
dc.description.abstract [Prūsijos karaliaus Fridricho II pakartotinis įsakas dėl draudimo kirsti ąžuolėlius ir iš jų dirbti botkočius bei juos pardavinėti]. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-11-11T08:30:37Z No. of bitstreams: 1 253372.pdf: 3855740 bytes, checksum: 17c4c084091a5b682adf44e5bbef2e77 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-11-11T08:30:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 253372.pdf: 3855740 bytes, checksum: 17c4c084091a5b682adf44e5bbef2e77 (MD5) en
dc.language lt -
dc.relation.isformatof Atnaujintas bey aštrintas palepimmas, kurriame uždraudžiama yr, kad niekas ney jaunus aužolus nupjauti ney iš tų padaritus botkočius dėl tamme statitos koronės wartoti taipojau kad neywiens tus ant parduoškės laikyti tur. Karalauczuje : išspaustas karališkoje prūsiškoje knygdrukavonėje Artungo [Hartungo sp.], 1770. [4] p. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000253372 -
dc.subject Ediktai -
dc.subject Prūsijos valdžios įsakai -
dc.title Atnaujintas bey aštrintas palepimmas, kurriame uždraudžiama yr, kad niekas ney jaunus aužolus nupjauti ney iš tų padaritus botkočius dėl tamme statitos koronės wartoti taipojau kad neywiens tus ant parduoškės laikyti tur -
dc.title Antraštė šiuolaikine rašyba: Atnaujintas bei aštrintas paliepimas, kuriame ... -
dc.type Raštas -


Files in this item

253372.pdf
Size: 3.677Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account