LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Projekto „Lietuvos kultūros paveldo tapatumo paieškos XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės knygų įrišuose. Tyrimai ir prevencinis konservavimas“ pirmojo etapo rezultatų pristatymas.

G. Smaliukienes pranesimas.pptx
Dydis: 11.16Mb
A. Ciuladienes pranesimas.pptx
Dydis: 1.318Mb

Dokumentas kolekcijoje: