LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Knygų įrišų vaizdai ir duomenys / Images of bookbindings

Knygų įrišų vaizdai ir duomenys / Images of bookbindings

 

Projektas „Knygų įrišų kultūra XV – XVIII a. LDK teritorijoje“ (1-as etapas)XVII a. LDK teritorijos spausdintų leidinių įrišai / Bindings of the 17th-century GDL publications

Rinkinio kolekcijos