LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Pacas, Kazimieras. Collectanea constitutionum synodalium dioecesis Samogitiensis. Vilnae : typis Accad. Soc. Iesu, 1690.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (953.4Kb)
Viršelio viršutinės dalies viršutinis vidinis kraštas / Inner upper part of the front cover (1.235Mb)
Viršelio viršutinės dalies apatinis vidinis kraštas / Inner lower part of the front cover (1.350Mb)
Viršelio apatinės dalies viršutinis kraštas / Upper part of the back cover (1.440Mb)
Viršelio apatinės dalies viršutinis vidinis kraštas / Inner upper part of the back cover (1.572Mb)
Optinis mikroskopijos vaizdas / Optical microscopic image (473.0Kb)
Spektras / Spectrum (19.10Kb)

Dokumentas kolekcijoje: