LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės leidinių įrišai / 17-th century bindings of the Vilnius Academy printing house ... Reikšminių žodžių rodyklė