LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

2. Dokumentų įrišų ir instrumentiniai medžiagų tyrimai / Research of bookbindings and instrumental analysis of materials