LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

2. Dokumentų įrišų ir intrumentiniai medžiagų tyrimai / Research of bookbindings and instrumental documents materials