The Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences Repository

2. Dokumentų įrišų ir intrumentiniai medžiagų tyrimai / Research of bookbindings and instrumental documents materials