Babtai - Baloša (Vilniaus kapitulos fondas. F43. Bažnytinės valdos): dokumentai