LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Ja, Chrzysztoph Radziwił, xiąze na Birzach, z Dubinek, seywenski, źyzmorski, bystrzycki...

71784.pdf
Dydis: 7.437Mb

Dokumentas kolekcijoje: