LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

In nomine domini amen. My, cechmistrze miasta ... Grodna, chcąc porządek w cechach naszych ustanowic...

71804.pdf
Dydis: 8.752Mb

Dokumentas kolekcijoje: