THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Vladislaus IV... rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae... Significamus... exhibitas nobis esse confirmationis...

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-10T07:01:43Z
dc.date.available 2017-07-10T07:01:43Z
dc.date.issued 1636-07-14 -
dc.identifier.other F1-255
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/9534
dc.description.abstract Ldk Vladislovo IV Vazos raštas, transumuojantis ir patvirtinantis Žygimanto Augusto 1558.04.28 patvirtinimą Senųjų Trakų benediktinų vienuolynui užrašyto turto ir pajamų šaltinių. Įrašytas Žygimanto Senojo 1517.11.23 patvirtinimas, o jame - Ldk Vytauto, Senųjų Trakų benediktinų vienuolyno steigėjo, 1415.02.14 raštas (žr. Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji Wileńskiej. T1. Kraków, 1948,Nr. 60) kuriuo jis tam vienuolynui užrašo javų ir šieno dešimtines iš savo Senųjų Trakų dvaro, sklypą su 2 daržais ir dirva Senuosiuose Trakuose, kaimą prie Vokės upės, Obrovo kaimą ir Karvėko ežerą. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (lina.vepstaite@mab.lt) on 2017-07-10T07:01:43Z No. of bitstreams: 1 72819.pdf: 12991772 bytes, checksum: 66df80abfb7a8e9f428e8994f3c97c80 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-07-10T07:01:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 72819.pdf: 12991772 bytes, checksum: 66df80abfb7a8e9f428e8994f3c97c80 (MD5) Previous issue date: 1636-07-14 en
dc.language la -
dc.relation.isformatof Vladislaus IV... rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae... Significamus... exhibitas nobis esse confirmationis... Vilnae, 1636.07.14. 1 lap., 34 eilutės -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000072819 -
dc.subject Pergamentai -
dc.subject Vladislovas Vaza, 1595-1648, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis - Pergamentai -
dc.subject Žygimantas Augustas, 1520-1572, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius - Pergamentai -
dc.subject Žygimantas Senasis, 1467-1548, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius - Pergamentai -
dc.subject Vytautas Didysis, apie 1350-1430, Lietuvos didysis kunigaikštis - Pergamentai -
dc.title Vladislaus IV... rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae... Significamus... exhibitas nobis esse confirmationis... la
dc.type Rankraštis -


Files in this item

72819.pdf
Size: 12.38Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account