THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Kalba pasakyta LMA Vrublevskių bibliotekoje vykusio „Vietos dvasios beieškant" straipsnių rinkinio pristatymo metu

Show simple item record

dc.creator Čepaitienė, Rasa -
dc.date.accessioned 2015-05-14T12:29:38Z
dc.date.available 2015-05-14T12:29:38Z
dc.date.issued 2015-03-26 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1770
dc.description Čia rodoma vaizdo įrašo kopija: formatas: mp4; failo dydis: 120 Mb; įrašo trukmė: 00:29:40. Aukštos kokybės originalas saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. -
dc.description Rekomenduojamos naršyklės: Chrome 4.0; IE 9.0. -
dc.description © Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. -
dc.description.abstract 2015 m. kovo 26 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje įvyko straipsnių rinkinio „Vietos dvasios beieškant“ pristatymas. Kolektyvinės monografijos sudarytoja prof. dr. Rasa Čepaitienė ir bendraautoriai doc. dr. Rūta Šermukšnytė bei doc. dr. Felix Ackermann aptarė knygos sumanymą, rinkinio „gimimo“ aplinkybes ir turinį. Iš pirmo žvilgsnio „vietos dvasios“ sąvoka dvelkia senstelėjusia romantika, kurios neįmanoma moksliškai apčiuopti ir juolab išmatuoti. Glumina ir tai, kad šis daugiasluoksnis terminas vartojamas itin skirtinguose akademiniuose kontekstuose – nuo geografijos iki architektūros ir net muzikos... Lietuvos akademinėje aplinkoje genius loci – vietos dvasios – reiškinys, nepaisant keleto paminėjimų, iki šiol plačiau nagrinėtas nebuvo. Tad šiame mokslinių straipsnių rinkinyje pabandyta visapusiškiau ir išsamiau panagrinėti genius loci filosofines, antropologines ir kultūrologines reikšmes bei jų praktinę sklaidą užsienyje ir Lietuvoje, remiantis archeologijos, muzeologijos, menotyros, architektūrologijos, paveldosaugos, sociologijos ir kitų disciplinų teorinėmis-metodologinėmis prieigomis. Rengiant leidinio koncepciją pavyko suburti tarpdisciplininę ir iš dalies tarptautinę (be lietuvių, į šį projektą įsitraukė ir vokiečių, baltarusių, ukrainiečių ir rusų mokslininkai) kultūros tyrinėtojų komandą. Tai leido iš įvairių požiūrio taškų, turint labai skirtingą akademinį-egzistencinį bagažą, pasigilinti į šį sudėtingą, nelengvai apčiuopiamą ir nevienareikšmiškai interpretuotiną reiškinį. Vienuolikos originalių straipsnių rinktinėje, remiantis „gerosios“ ir „blogosios“ praktikos pavyzdžiais, buvo siekta išryškinti probleminius ir disonuojančius, istorinius ir mentalinius „vietos dvasios“ aspektus Lietuvoje ir jos regionuose siekiant šį reiškinį geriau pažinti ir adekvačiau įvesdinti į nūdienį paveldosaugos ir kultūros politikos lauką.
dc.description.provenance Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-05-14T12:29:38Z No. of bitstreams: 1 cepaitiene.mp4: 126675708 bytes, checksum: a9c00a36095c1b8378d2bdfe9fbad007 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-05-14T12:29:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 cepaitiene.mp4: 126675708 bytes, checksum: a9c00a36095c1b8378d2bdfe9fbad007 (MD5) Previous issue date: 2015-03-26 en
dc.language lt -
dc.title Kalba pasakyta LMA Vrublevskių bibliotekoje vykusio „Vietos dvasios beieškant" straipsnių rinkinio pristatymo metu -
dc.type Vaizdo įrašas -


Files in this item

cepaitiene.mp4
Size: 120.8Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account