THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

In nomine domini amen. Ad perpetuam rei memoriam... Nos, Anna, relicta...

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-06-14T08:03:30Z
dc.date.available 2018-06-14T08:03:30Z
dc.date.issued 1478-07-18 lt
dc.identifier.other F3-68
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/20763
dc.description.abstract Našlės Onos Eirudavičienės raštas, kuriuo savo įsteigtos Bijutiškio bažnyčios klebono ir kunigų išlaikymui užrašo: 1) septynis baudžiauninkus iš Bijutiškio dvaro ir žemę aštuntajai tarnybai; 2) devynis nelaisvus žmones ir šeimynas; 3) tris žemes, skirtas klebono palivarkui; 4) dvi pievas; 5) Gudų mišką; 6) galvijų; 7) tris dešimtines iš Bijutiškio, Snovo ir Černichovo dvarų; 8) medaus saiką ir sumą pinigais. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-06-14T08:03:30Z No. of bitstreams: 1 71682.pdf: 5810062 bytes, checksum: 99ca995d1af66f7ad794ab0823513bbd (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-06-14T08:03:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 71682.pdf: 5810062 bytes, checksum: 99ca995d1af66f7ad794ab0823513bbd (MD5) Previous issue date: 1478-07-18 en
dc.relation Pergamentinių raštų rinkinys. F3, Bažnytiniai dokumentai.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000071682 lt
dc.subject Pergamentai lt
dc.title In nomine domini amen. Ad perpetuam rei memoriam... Nos, Anna, relicta... lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 29 eilutės ; 40,2x25,5+2,5.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso la lt


Files in this item

71682.pdf
Size: 5.540Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account