Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-10-22T10:58:48Z
dc.date.available 2019-10-22T10:58:48Z
dc.date.issued XV a. lt
dc.identifier.other F22-90
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/24211
dc.description.abstract Bažnytinio turinio traktatas. Trūksta pradžios. Pirmojo lapo viršutinėje paraštėje prierašas: Armar: 1671 № 10. P.P. Bernardin: Vilnen. Vidinėse apdaro pusėse ir rankraščio pabaigoje išliko įvairūs prierašai, rašyti įvairia rašysena XV-XVI a. Lap. 252-255 - Discantus su gaidomis. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2019-10-22T10:58:48Z No. of bitstreams: 1 76373.pdf: 543528109 bytes, checksum: 5bf3b87da6dcc061ebb32f7bc1b3c580 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-10-22T10:58:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 76373.pdf: 543528109 bytes, checksum: 5bf3b87da6dcc061ebb32f7bc1b3c580 (MD5) Previous issue date: null en
dc.relation Vilniaus viešosios bibliotekos rankraštinių fondų likučiai. F22, Bažnytiniai giesmynai. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000076373 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Vilniaus viešoji biblioteka - Rankraščiai lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.title Liber generationis lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 255 lap. ; 30x19.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso la lt


Files in this item

76373.pdf
Size: 518.3Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account