THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Kościół św. Michała w Wilnie : Šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje / fot. E. Zdanowski

Files in this item

Fg.1-1007p1r.jpg
Size: 82.66Kb
Fg.1-1007p1v.jpg
Size: 64.52Kb
Fg.1-1007p2r.jpg
Size: 89.65Kb
Fg.1-1007p2v.jpg
Size: 62.60Kb
Fg.1-1007p3r.jpg
Size: 91.37Kb
Fg.1-1007p3v.jpg
Size: 57.49Kb
Fg.1-1007p4r.jpg
Size: 77.20Kb
Fg.1-1007p4v.jpg
Size: 56.39Kb
Fg.1-1007p5r.jpg
Size: 83.15Kb
Fg.1-1007p5v.jpg
Size: 58.73Kb
Fg.1-1007p6r.jpg
Size: 121.1Kb
Fg.1-1007p6v.jpg
Size: 74.95Kb
Fg.1-1007p7r.jpg
Size: 67.20Kb
Fg.1-1007p7v.jpg
Size: 63.75Kb
Fg.1-1007p8r.jpg
Size: 53.83Kb
Fg.1-1007p8v.jpg
Size: 52.11Kb
Fg.1-1007p9r.jpg
Size: 56.92Kb
Fg.1-1007p9v.jpg
Size: 50.51Kb
Fg.1-1007p10r.jpg
Size: 50.03Kb
Fg.1-1007p10v.jpg
Size: 51.25Kb
Fg.1-1007p11r.jpg
Size: 57.56Kb
Fg.1-1007p11v.jpg
Size: 45.25Kb
Fg.1-1007p12r.jpg
Size: 56.31Kb
Fg.1-1007p12v.jpg
Size: 45.81Kb
Fg.1-1007p13r.jpg
Size: 52.58Kb
Fg.1-1007p13v.jpg
Size: 51.71Kb
Fg.1-1007p14r.jpg
Size: 53.04Kb
Fg.1-1007p14v.jpg
Size: 51.20Kb
Fg.1-1007p15r.jpg
Size: 50.52Kb
Fg.1-1007p15v.jpg
Size: 48.73Kb
Fg.1-1007p16r.jpg
Size: 60.10Kb
Fg.1-1007p16v.jpg
Size: 48.68Kb
Fg.1-1007p17r.jpg
Size: 52.74Kb
Fg.1-1007p17v.jpg
Size: 45.58Kb
Fg.1-1007p18r.jpg
Size: 50.37Kb
Fg.1-1007p18v.jpg
Size: 53.45Kb
Fg.1-1007p19r.jpg
Size: 50.24Kb
Fg.1-1007p19v.jpg
Size: 48.90Kb
Fg.1-1007p20r.jpg
Size: 56.44Kb
Fg.1-1007p20v.jpg
Size: 48.26Kb
Fg.1-1007p21r.jpg
Size: 53.84Kb
Fg.1-1007p21v.jpg
Size: 52.07Kb
Fg.1-1007p22r.jpg
Size: 49.09Kb
Fg.1-1007p22v.jpg
Size: 47.06Kb
Fg.1-1007p23r.jpg
Size: 54.93Kb
Fg.1-1007p23v.jpg
Size: 52.59Kb
Fg.1-1007p24r.jpg
Size: 53.47Kb
Fg.1-1007p24v.jpg
Size: 46.51Kb
Fg.1-1007p25r.jpg
Size: 45.00Kb
Fg.1-1007p25v.jpg
Size: 51.21Kb
Fg.1-1007p26r.jpg
Size: 48.88Kb
Fg.1-1007p26v.jpg
Size: 52.49Kb
Fg.1-1007p27r.jpg
Size: 57.60Kb
Fg.1-1007p27v.jpg
Size: 50.09Kb
Fg.1-1007p28r.jpg
Size: 58.83Kb
Fg.1-1007p28v.jpg
Size: 50.25Kb
Fg.1-1007p29r.jpg
Size: 45.24Kb
Fg.1-1007p29v.jpg
Size: 52.30Kb
Fg.1-1007p30r.jpg
Size: 47.63Kb
Fg.1-1007p30v.jpg
Size: 46.42Kb
Fg.1-1007p31r.jpg
Size: 45.43Kb
Fg.1-1007p31v.jpg
Size: 51.46Kb
Fg.1-1007p32r.jpg
Size: 62.21Kb
Fg.1-1007p32v.jpg
Size: 52.24Kb
Fg.1-1007p33r.jpg
Size: 54.95Kb
Fg.1-1007p33v.jpg
Size: 49.73Kb
Fg.1-1007p34r.jpg
Size: 63.97Kb
Fg.1-1007p34v.jpg
Size: 49.38Kb
Fg.1-1007p35r.jpg
Size: 57.94Kb
Fg.1-1007p35v.jpg
Size: 50.38Kb
Fg.1-1007p36r.jpg
Size: 59.61Kb
Fg.1-1007p36v.jpg
Size: 49.15Kb
Fg.1-1007p37r.jpg
Size: 50.94Kb
Fg.1-1007p37v.jpg
Size: 49.54Kb
Fg.1-1007p38r.jpg
Size: 56.45Kb
Fg.1-1007p38v.jpg
Size: 50.24Kb
Fg.1-1007p39r.jpg
Size: 59.88Kb
Fg.1-1007p39v.jpg
Size: 50.63Kb
Fg.1-1007p40r.jpg
Size: 65.19Kb
Fg.1-1007p40v.jpg
Size: 55.21Kb
Fg.1-1007p41r.jpg
Size: 53.79Kb
Fg.1-1007p41v.jpg
Size: 55.06Kb
Fg.1-1007p42r.jpg
Size: 47.04Kb
Fg.1-1007p42v.jpg
Size: 53.40Kb
Fg.1-1007p43r.jpg
Size: 54.88Kb
Fg.1-1007p43v.jpg
Size: 51.31Kb
Fg.1-1007p44r.jpg
Size: 49.69Kb
Fg.1-1007p44v.jpg
Size: 49.75Kb
Fg.1-1007p45r.jpg
Size: 57.02Kb
Fg.1-1007p45v.jpg
Size: 55.38Kb
Fg.1-1007p46r.jpg
Size: 47.20Kb
Fg.1-1007p46v.jpg
Size: 49.06Kb
Fg.1-1007p47r.jpg
Size: 49.16Kb
Fg.1-1007p47v.jpg
Size: 46.47Kb
Fg.1-1007p48r.jpg
Size: 47.44Kb
Fg.1-1007p48v.jpg
Size: 37.58Kb
Fg.1-1007p49r.jpg
Size: 50.14Kb
Fg.1-1007p49v.jpg
Size: 46.88Kb
Fg.1-1007p50r.jpg
Size: 52.56Kb
Fg.1-1007p50v.jpg
Size: 44.59Kb
Fg.1-1007p51r.jpg
Size: 55.31Kb
Fg.1-1007p51v.jpg
Size: 53.55Kb
Fg.1-1007p52r.jpg
Size: 54.75Kb
Fg.1-1007p52v.jpg
Size: 50.68Kb
Fg.1-1007p53r.jpg
Size: 44.60Kb
Fg.1-1007p53v.jpg
Size: 51.50Kb
Fg.1-1007p54r.jpg
Size: 53.98Kb
Fg.1-1007p54v.jpg
Size: 48.55Kb
Fg.1-1007p55r.jpg
Size: 49.61Kb
Fg.1-1007p55v.jpg
Size: 50.83Kb
Fg.1-1007p57r.jpg
Size: 46.79Kb
Fg.1-1007p57v.jpg
Size: 47.89Kb
Fg.1-1007p58r.jpg
Size: 38.88Kb
Fg.1-1007p58v.jpg
Size: 50.09Kb
Fg.1-1007p59r.jpg
Size: 44.58Kb
Fg.1-1007p59v.jpg
Size: 49.14Kb
Fg.1-1007p60r.jpg
Size: 48.67Kb
Fg.1-1007p60v.jpg
Size: 45.55Kb
Fg.1-1007p61r.jpg
Size: 57.64Kb
Fg.1-1007p61v.jpg
Size: 47.32Kb
Fg.1-1007p62r.jpg
Size: 59.36Kb
Fg.1-1007p62v.jpg
Size: 49.90Kb
Fg.1-1007p63r.jpg
Size: 53.75Kb
Fg.1-1007p63v.jpg
Size: 42.46Kb
Fg.1-1007p64r.jpg
Size: 55.12Kb
Fg.1-1007p64v.jpg
Size: 48.89Kb
Fg.1-1007p65r.jpg
Size: 49.82Kb
Fg.1-1007p65v.jpg
Size: 52.59Kb
Fg.1-1007p66r.jpg
Size: 54.97Kb
Fg.1-1007p66v.jpg
Size: 54.32Kb
Fg.1-1007p67r.jpg
Size: 51.35Kb
Fg.1-1007p67v.jpg
Size: 46.54Kb
Fg.1-1007p68r.jpg
Size: 47.62Kb
Fg.1-1007p68v.jpg
Size: 48.73Kb
Fg.1-1007p69r.jpg
Size: 49.88Kb
Fg.1-1007p69v.jpg
Size: 45.23Kb
Fg.1-1007p70r.jpg
Size: 47.06Kb
Fg.1-1007p70v.jpg
Size: 47.95Kb
Fg.1-1007p71r.jpg
Size: 46.67Kb
Fg.1-1007p71v.jpg
Size: 49.40Kb
Fg.1-1007p72r.jpg
Size: 54.15Kb
Fg.1-1007p72v.jpg
Size: 51.19Kb
Fg.1-1007p73r.jpg
Size: 47.25Kb
Fg.1-1007p73v.jpg
Size: 51.49Kb
Fg.1-1007p74r.jpg
Size: 48.94Kb
Fg.1-1007p74v.jpg
Size: 50.55Kb
Fg.1-1007p75r.jpg
Size: 52.43Kb
Fg.1-1007p75v.jpg
Size: 49.44Kb
Fg.1-1007p76r.jpg
Size: 44.87Kb
Fg.1-1007p76v.jpg
Size: 45.10Kb
Fg.1-1007p77r.jpg
Size: 48.60Kb
Fg.1-1007p77v.jpg
Size: 49.62Kb
Fg.1-1007p78r.jpg
Size: 55.08Kb
Fg.1-1007p78v.jpg
Size: 50.02Kb
Fg.1-1007p79r.jpg
Size: 63.67Kb
Fg.1-1007p79v.jpg
Size: 49.13Kb
Fg.1-1007p80r.jpg
Size: 54.50Kb
Fg.1-1007p80v.jpg
Size: 50.75Kb
Fg.1-1007p81r.jpg
Size: 55.18Kb
Fg.1-1007p81v.jpg
Size: 50.31Kb
Fg.1-1007p82r.jpg
Size: 53.64Kb
Fg.1-1007p82v.jpg
Size: 46.62Kb
Fg.1-1007p83r.jpg
Size: 55.16Kb
Fg.1-1007p83v.jpg
Size: 50.51Kb
Fg.1-1007p84r.jpg
Size: 55.90Kb
Fg.1-1007p84v.jpg
Size: 50.70Kb
Fg.1-1007p85r.jpg
Size: 52.19Kb
Fg.1-1007p85v.jpg
Size: 48.88Kb
Fg.1-1007p86r.jpg
Size: 47.83Kb
Fg.1-1007p86v.jpg
Size: 50.29Kb
Fg.1-1007p87r.jpg
Size: 52.62Kb
Fg.1-1007p87v.jpg
Size: 43.24Kb
Fg.1-1007p88r.jpg
Size: 55.92Kb
Fg.1-1007p88v.jpg
Size: 50.61Kb
Fg.1-1007p89r.jpg
Size: 58.47Kb
Fg.1-1007p89v.jpg
Size: 42.66Kb
Fg.1-1007p90r.jpg
Size: 53.36Kb
Fg.1-1007p90v.jpg
Size: 57.96Kb
Fg.1-1007p91r.jpg
Size: 48.41Kb
Fg.1-1007p91v.jpg
Size: 51.04Kb
Fg.1-1007p92r.jpg
Size: 56.60Kb
Fg.1-1007p92v.jpg
Size: 49.89Kb
Fg.1-1007p93r.jpg
Size: 51.11Kb
Fg.1-1007p93v.jpg
Size: 48.28Kb
Fg.1-1007p94r.jpg
Size: 52.22Kb
Fg.1-1007p94v.jpg
Size: 51.17Kb
Fg.1-1007p95r.jpg
Size: 47.31Kb
Fg.1-1007p95v.jpg
Size: 44.48Kb
Fg.1-1007p96r.jpg
Size: 56.93Kb
Fg.1-1007p96v.jpg
Size: 47.20Kb
Fg.1-1007p97r.jpg
Size: 55.15Kb
Fg.1-1007p97v.jpg
Size: 45.02Kb
Fg.1-1007p98r.jpg
Size: 60.94Kb
Fg.1-1007p98v.jpg
Size: 44.78Kb
Fg.1-1007p99r.jpg
Size: 48.87Kb
Fg.1-1007p99v.jpg
Size: 44.28Kb
Fg.1-1007p100r.jpg
Size: 45.93Kb
Fg.1-1007p100v.jpg
Size: 47.88Kb
Fg.1-1007p101r.jpg
Size: 49.11Kb
Fg.1-1007p101v.jpg
Size: 46.12Kb
Fg.1-1007p102r.jpg
Size: 52.60Kb
Fg.1-1007p102v.jpg
Size: 48.38Kb
Fg.1-1007p103r.jpg
Size: 51.83Kb
Fg.1-1007p103v.jpg
Size: 46.79Kb
Fg.1-1007p104r.jpg
Size: 47.71Kb
Fg.1-1007p104v.jpg
Size: 43.01Kb
Fg.1-1007p105r.jpg
Size: 55.45Kb
Fg.1-1007p105v.jpg
Size: 51.72Kb
Fg.1-1007p106r.jpg
Size: 55.84Kb
Fg.1-1007p106v.jpg
Size: 46.87Kb
Fg.1-1007p107r.jpg
Size: 48.96Kb
Fg.1-1007p107v.jpg
Size: 44.53Kb
Fg.1-1007p108r.jpg
Size: 60.03Kb
Fg.1-1007p108v.jpg
Size: 46.33Kb
Fg.1-1007p109r.jpg
Size: 59.34Kb
Fg.1-1007p109v.jpg
Size: 47.30Kb
Fg.1-1007p110r.jpg
Size: 55.10Kb
Fg.1-1007p110v.jpg
Size: 46.84Kb
Fg.1-1007p111r.jpg
Size: 61.65Kb
Fg.1-1007p111v.jpg
Size: 60.32Kb
Fg.1-1007p112r.jpg
Size: 52.37Kb
Fg.1-1007p112v.jpg
Size: 47.94Kb
Fg.1-1007p113r.jpg
Size: 52.46Kb
Fg.1-1007p113v.jpg
Size: 45.51Kb
Fg.1-1007p114r.jpg
Size: 46.55Kb
Fg.1-1007p114v.jpg
Size: 50.11Kb
Fg.1-1007p115r.jpg
Size: 53.28Kb
Fg.1-1007p115v.jpg
Size: 52.50Kb
Fg.1-1007p116r.jpg
Size: 58.09Kb
Fg.1-1007p116v.jpg
Size: 42.01Kb
Fg.1-1007p117r.jpg
Size: 62.28Kb
Fg.1-1007p117v.jpg
Size: 50.93Kb
Fg.1-1007p118r.jpg
Size: 63.80Kb
Fg.1-1007p118v.jpg
Size: 53.03Kb
Fg.1-1007p119r.jpg
Size: 49.19Kb
Fg.1-1007p119v.jpg
Size: 49.87Kb
Fg.1-1007p120r.jpg
Size: 48.69Kb
Fg.1-1007p120v.jpg
Size: 38.41Kb
Fg.1-1007p121r.jpg
Size: 47.82Kb
Fg.1-1007p121v.jpg
Size: 39.01Kb
Fg.1-1007p122r.jpg
Size: 49.91Kb
Fg.1-1007p122v.jpg
Size: 43.93Kb
Fg.1-1007p123r.jpg
Size: 47.94Kb
Fg.1-1007p123v.jpg
Size: 50.08Kb
Fg.1-1007p124r.jpg
Size: 57.68Kb
Fg.1-1007p124v.jpg
Size: 51.19Kb
Fg.1-1007p125r.jpg
Size: 56.00Kb
Fg.1-1007p125v.jpg
Size: 48.38Kb
Fg.1-1007p126r.jpg
Size: 56.53Kb
Fg.1-1007p126v.jpg
Size: 50.19Kb
Fg.1-1007p127r.jpg
Size: 52.81Kb
Fg.1-1007p127v.jpg
Size: 48.34Kb
Fg.1-1007p128r.jpg
Size: 54.62Kb
Fg.1-1007p128v.jpg
Size: 50.04Kb

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account