THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Выписи метрическихъ книгъ р.-к. приходскихъ церквей Гродненскаго деканата о умершихъ ... 1856 года

Show simple item record

dc.date.accessioned 2024-03-19T05:49:26Z
dc.date.available 2024-03-19T05:49:26Z
dc.date.issued 1856 lt
dc.identifier.other F318-10823
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/32179
dc.description.abstract Gardino dekanato: Ašiužos (Hožos), Didžiųjų Eismantų, Didžiosios Berastavicos, Mažosios Berastavicos, Ežeronių (Aziorų), Gardino parapijinės, Gardino Užnemunės Pranciškonų, Gardino Bernardinų (šv. Kryžiaus Atradimo), Induros, Kamenkos, Krinkos, Kvasoukos (Paharanų), Lunos, Mastų (Dešiniųjų Mastų), Pervalko ir Usnarės (Makaraucų) bažnyčių mirties metrikų knyga. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2024-03-19T05:49:26Z No. of bitstreams: 1 25869.pdf: 321423266 bytes, checksum: 46efbab79f97d8bb698d4de8f4378e91 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2024-03-19T05:49:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 25869.pdf: 321423266 bytes, checksum: 46efbab79f97d8bb698d4de8f4378e91 (MD5) Previous issue date: 1856 en
dc.relation F318. Vilniaus arkivyskupijos kurijos fondas. Metrikų knygos lt
dc.relation.isformatof Выписи метрическихъ книгъ р.-к. приходскихъ церквей Гродненскаго деканата о умершихъ ... 1856 года, 1856, 117+2 lapai ; 37 x 22 cm. lt
dc.relation.uri https://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04mns&doc_number=000025869 lt
dc.rights CC BY-NC-SA lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.subject Vilniaus arkivyskupijos kurija - Rankraščiai lt
dc.subject Ašiuža (Ožiai, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Didieji Eismantai (Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Didžioji Berastavica (Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Ežeronys (Aziorai, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Gardinas (Baltarusija) -- lnmmbrLinkIndura (Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Kamenka (Ščiutino rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Krinkos (Sokulkos apskritis, Palenkės vaivadija, Lenkija) -- lmavb
dc.subject Kvasouka (Paharanai, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Luna (Mastų rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Mastai (Dešinieji Mastai, Mastų rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Mažoji Berastavica (Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Pervalkas (Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Usnarė (Makaraucai, Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Romos katalikų dekanatas (Gardinas; Gardino, Berastavicos, Mastų ir Ščiutino rajonai, Gardino sritis, Baltarusija, bei Sokulkos apskritis, Palenkės vaivadija, Lenkija) -- lmavb
dc.subject Rožinio Dievo Motinos bažnyčia (Ežeronys (Aziorai), Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Šv. Antano Paduviečio bažnyčia (Mažoji Berastavica, Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Šv. apaštalo Judo-Tado bažnyčia (Pervalkas, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (Ašiuža (Hoža), Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (Mastai (Dešinieji Mastai), Mastų rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Šv. Kryžiaus Atradimo (bernardinų) bažnyčia (Gardinas, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia (Usnarė (Makaraucai), Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Šv. Onos bažnyčia (Krinkos, Sokulkos apskritis, Palenkės vaivadija, Lenkija) -- lmavb
dc.subject Šv. Onos bažnyčia (Luna, Mastų rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Šv. Pranciškaus Ksavero (parapinė) bažnyčia (Gardinas, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia (Didžioji Berastavica, Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Švenčiausiosios Mergelės Marijos Dangun Žengimo (Ėmimo) ir Šv. Jono Nepomuko bažnyčia (Didieji Eismantai, Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia (Kvasouka (Paharanai), Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Angelų Karalienės (pranciškonų) bažnyčia (Gardinas, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia (Indura, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.subject Trijų Karalių bažnyčia (Kamenka, Ščiutino rajonas, Gardino sritis, Baltarusija) -- lmavb
dc.title Выписи метрическихъ книгъ р.-к. приходскихъ церквей Гродненскаго деканата о умершихъ ... 1856 года lt
dc.title.alternative Gardino Romos katalikų dekanato mirties metrikos lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso ru lt


Files in this item

25869.pdf
Size: 306.5Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account