THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Karališka gromata kurroj pikt's paprotis burų kadda jie sawo jawus į miestus weždami arba nedėldienom's į bažničkėmus wažuodami tėnay ikki tėmstant karczemosa passiliekt, paskuy prisigėrę nammo gryždami arklius perguje ... aštrausey uždraudžamas yra

Files in this item

253959.pdf
Size: 3.631Mb

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account