Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-12-05T13:42:41Z
dc.date.available 2016-12-05T13:42:41Z
dc.date.issued 1495 -
dc.identifier.other F22-49
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7327
dc.description.abstract Avraamkos metraštis pagal savo pobūdį priskiriamas Lietuvos metraščių Trumpajam sąvadui. Pavadinimas kilęs nuo raštininko Avraamkos vardo. Metraštis buvo sudarytas 1495 m. Smolensko vyskupo Josifo nurodymu. Jame panaudotas 1448 m. Naugardo metraščių sąvadas, Naugardo IV bei V metraščiai ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraštis. Avraamkos metraščio tekstas baigiasi 1470 m. pradžia. Jį Polocke XIX a. surado A. V. Račinskis ir perdavė tuometinei Vilniaus viešajai bibliotekai (t.y. dabartinei Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai). 1866 m. Avraamkos metraštis buvo perduotas Imperatoriškajai archeografijos komisijai ir 1889 m. išleistas 16-ame Pilno rusiškų metraščių rinkinio tome. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-12-05T13:42:41Z No. of bitstreams: 1 75539.pdf: 1166329108 bytes, checksum: dba68ed27d1a2e443ae32e92c770433d (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-12-05T13:42:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75539.pdf: 1166329108 bytes, checksum: dba68ed27d1a2e443ae32e92c770433d (MD5) Previous issue date: 1495 en
dc.language be -
dc.relation.isformatof [Avraamkos metraštis]. 1495. 450 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075539 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Vilniaus viešoji biblioteka - Rankraščiai -
dc.title [Avraamkos metraštis]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75539.pdf
Size: 1.086Gb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account