THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Homolickis (Homolicki) F., kunigas - Mykolui Homolickiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-20T11:27:32Z
dc.date.available 2017-01-20T11:27:32Z
dc.date.issued 1842-10-20 -
dc.identifier.other F7-1606
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/7789
dc.description.abstract 1 laiškas dėl archyvinės medžiagos apie Vilniaus bazilijonų vienuolius, saugomos Bitenio bazilijonų archyve; prašo pagloboti į Vilnių atvykstantį Žirovičių gydytoją Teodorą Jarmovičių. Minimi bazilijonai: A. Tomaševskis, G. Lukovskis. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-01-20T11:27:32Z No. of bitstreams: 1 74718.pdf: 7503578 bytes, checksum: 84657402b883439da6c424e51337ed80 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-01-20T11:27:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74718.pdf: 7503578 bytes, checksum: 84657402b883439da6c424e51337ed80 (MD5) Previous issue date: 1842-10-20 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Homolickis (Homolicki) F., kunigas - Mykolui Homolickiui. Žirovičiai, 1842 10 20. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074718 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Homolickis (Homolicki) F., kunigas - Mykolui Homolickiui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

74718.pdf
Size: 7.155Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account