Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-01T08:41:30Z
dc.date.available 2017-02-01T08:41:30Z
dc.date.issued 1800 -
dc.date.issued 1801 -
dc.date.issued 1802 -
dc.identifier.other F7-1773
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8068
dc.description.abstract 2 laiškai apie šaukimą į teismą Zaleskių ir Matusevičių šeimų byloje dėl Kostenevo žemės valdų padalijimo ir pinigų išmokėjimo; apie popieriaus fabriko reikalus. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-01T08:41:30Z No. of bitstreams: 1 74915.pdf: 13567861 bytes, checksum: 3907c833498c7382016ca14f616c4eab (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-01T08:41:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74915.pdf: 13567861 bytes, checksum: 3907c833498c7382016ca14f616c4eab (MD5) Previous issue date: 1800 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Kuleša (Kulesza) M. - Ignotui Kostrovickiui. Šeibakpolis, 1800-1802. 4+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074915 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Kuleša (Kulesza) M. - Ignotui Kostrovickiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

74915.pdf
Size: 12.93Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account