THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Cibulskis (Cybulski) V., stalininkas - neišaiškintam adresatui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-20T11:08:30Z
dc.date.available 2017-02-20T11:08:30Z
dc.date.issued 1805-05-10 -
dc.identifier.other F7-2068
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8268
dc.description.abstract 1 laiškas - praneša, kad gavo šaukimą į Kauno miesto teismą iš teisėjo Višnevskio, bet nežino, kodėl tas šaukimas atsiųstas, nes jokios kaltės neturi ir nejaučia. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-02-20T11:08:30Z No. of bitstreams: 1 75264.pdf: 2762737 bytes, checksum: d5c713ca38bfe752315d463be9312f8c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-02-20T11:08:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75264.pdf: 2762737 bytes, checksum: d5c713ca38bfe752315d463be9312f8c (MD5) Previous issue date: 1805-05-10 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Cibulskis (Cybulski) V., stalininkas - neišaiškintam adresatui. 1805.05.10. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075264 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Kaunas (Lietuva)
dc.subject Cibulskis (Cybulski), V.
dc.title [Laiškas] / Cibulskis (Cybulski) V., stalininkas - neišaiškintam adresatui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75264.pdf
Size: 2.634Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account