THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Leščinskis (Leszczyński) Vladislovas - Liucijonui Uziemblai.

Show simple item record

local.coverage.temporal 20 a. pr. -
dc.date.accessioned 2017-03-02T08:53:01Z
dc.date.available 2017-03-02T08:53:01Z
dc.identifier.other F7-1955
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8399
dc.description.abstract 1 laiškas - prisimena trumpą apsilankymą Vilniuje, dėkoja už plotkelę su Aušros Vartų Marijos atvaizdu, už išspausdintą laikraštyje nuotaikingą žinutę (humorą), kurį panaudos atsisveikinimo vakare. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-03-02T08:53:01Z No. of bitstreams: 1 75124.pdf: 1438227 bytes, checksum: 6691ff092683cb78997e8401de56979b (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-03-02T08:53:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 75124.pdf: 1438227 bytes, checksum: 6691ff092683cb78997e8401de56979b (MD5) en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Leščinskis (Leszczyński) Vladislovas - Liucijonui Uziemblai. [XX a. pr.]. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000075124 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos koplyčia - Rankraščiai
dc.title [Laiškas] / Leščinskis (Leszczyński) Vladislovas - Liucijonui Uziemblai. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

75124.pdf
Size: 1.371Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account