THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Osuchovskis (Osuchowski) Antonis, politinis veikėjas, publicistas, advokatas - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-03-15T13:31:55Z
dc.date.available 2017-03-15T13:31:55Z
dc.date.issued 1902 -
dc.date.issued 1903 -
dc.date.issued 1904 -
dc.date.issued 1905 -
dc.date.issued 1906 -
dc.identifier.other F7-1269
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8565
dc.description.abstract 7 laiškai apie juridinės konsultacijos suteikimą senutei, norinčiai perrašyti savo dukrai dvarą Kijevo gubernijoje; apie rašytojo Henriko Senkevičiaus atvykimą į Vilnių, į dailės parodos atidarymą, apie jo dispozicijoje esančios 25000 kronų sumos išdalijimą Lietuvos lenkams. Yra T. Vrublevskio, įgalioto šią pašalpą paskirstyti, atsakymas; siūlo ją skirti ne vien lenkams, bet ir lietuviams. Minimas J. Montvila. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-03-15T13:31:55Z No. of bitstreams: 1 74329.pdf: 20200269 bytes, checksum: 048cc95ad4a43d314d916ee311772194 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-03-15T13:31:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74329.pdf: 20200269 bytes, checksum: 048cc95ad4a43d314d916ee311772194 (MD5) Previous issue date: 1902 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Osuchovskis (Osuchowski) Antonis, politinis veikėjas, publicistas, advokatas - Tadui Vrublevskiui. Varšuva, 1902-1906. 9+[2] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074329 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Osuchovskis (Osuchowski) Antonis, politinis veikėjas, publicistas, advokatas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

74329.pdf
Size: 19.26Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account