THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Olšamovskis (Olszamowski) Boleslovas, advokatas - Tadui Vrublevskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-03-16T11:29:30Z
dc.date.available 2017-03-16T11:29:30Z
dc.date.issued 1906 -
dc.date.issued 1907 -
dc.date.issued 1908 -
dc.date.issued 1909 -
dc.identifier.other F7-1259
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/8576
dc.description.abstract 2 laiškai apie Belsko pavieto Nemirovo parapinės bažnytinės žemės grąžinimą parapijiečiams ir šios bylos dokumentų sutvarkymą; apie išrašų iš Karpovičiaus bei Radziševskio bylos atsiuntimą. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2017-03-16T11:29:30Z No. of bitstreams: 1 74319.pdf: 1761784 bytes, checksum: 1368b2032abf2f6217e856f00644964a (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-03-16T11:29:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74319.pdf: 1761784 bytes, checksum: 1368b2032abf2f6217e856f00644964a (MD5) Previous issue date: 1906 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Olšamovskis (Olszamowski) Boleslovas, advokatas - Tadui Vrublevskiui. Peterburgas, 1906-1909.2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000074319 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Olšamovskis (Olszamowski) Boleslovas, advokatas - Tadui Vrublevskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

74319.pdf
Size: 1.680Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account