LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

4.5. Ediktai. Prūsijos oficialiųjų raštų rinkinys / Edicts. Collection of Prussian official documents

4.5. Ediktai. Prūsijos oficialiųjų raštų rinkinys / Edicts. Collection of Prussian official documents

Dokumentai (naujausi priekyje)

Daugiau