LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA SKAITMENINIS ARCHYVAS

Выписи метрическихъ книгъ р.-к. приходскихъ церквей Гродненскаго деканата о умершихъ ... 1856 года

25869.pdf
Dydis: 306.5Mb

Dokumentas kolekcijoje: