Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-01-12T09:07:53Z
dc.date.available 2016-01-12T09:07:53Z
dc.date.issued 1701-10-22 -
dc.identifier.other F1-309
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/3545
dc.description.abstract Ldk Augusto II raštas, kuriuo transumuoja ir patvirtina Ldk Jono Sobieskio 1689 m. duotą Kobrino ir Horodeco miestų teisių patvirtinimo privilegiją (žr. F1-302). Įrašyta Onos Jogailaitės 1589.01.05 privilegija, suteikianti tiems miestams Magdeburgo teisę, o taip pat pastarosios privilegijos vėlesni patvirtinimai: 1589.01.09 Žygimanto III Vazos, 1662.03.16 - Jono Kazimiero, 1670.03.02 - Mykolo Višniavieckio. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2016-01-12T09:07:52Z No. of bitstreams: 1 72734.pdf: 17516686 bytes, checksum: 1daa85592926c530950fda177e1c3346 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-01-12T09:07:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 72734.pdf: 17516686 bytes, checksum: 1daa85592926c530950fda177e1c3346 (MD5) Previous issue date: 1701-10-22 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof August Wtory... krol polski, wielki xiąźe litewski... Varšuva, 1701.10.22. 8 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000072734 -
dc.subject Pergamentai -
dc.title August Wtory... krol polski, wielki xiąźe litewski... -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

72734.pdf
Size: 16.70Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account